Hvem er jeg

Mit navn er Ole Geert Dam. Jeg er født den 15. november 1955.
Min morfar var uddannet herregårdsskytte og senere jagtkonsulent i Nordjylland, og allerede fra barnsben blev jeg taget med på jagt og til hundetræning. Min morfars store interesse var jagt med stående hunde (Pointere og Engelske Settere).
Bortset fra en enkelt Cocker Spaniel, som jeg fik i konfirmationsgave, blev min, næsten, medfødte jagt- og hundeinteresse først for alvor vækket i 1979, hvor jeg købte min første Labrador, Schelenborgs Ludi.
Herfra var jeg solgt, og siden dengang har jeg været dybt involveret i jagt- og jagthundesagen på alle fronter. Det være sig avl, opdræt, træning, hundepolitik, udstillinger, markprøver og bedømmelser ligesom jeg har skrevet mængder af artikler samt udgivet et par bøger om emnet.

Min næste Labrador købte jeg i 1982, og både den, og min første hund, var af den såkaldte “udstillingstype”, hvilket betød, at jeg foruden jagt- og træningsinteressen deltog aktivt på hundeudstillinger.

Jeg har siden 1981 været fast apportør på adskillige fynske godser, og på disse jagter oplevede jeg for første gang den såkaldte “formel 1 Labrador”. Herefter indså jeg hurtigt, at skulle mit ambitionsniveau med hensyn til jagt og markprøver opfyldes, var der kun en vej, og det betød, at jeg i 1985, købte min første “formel 1 Labrador” – Sparkfield Dee Dee.

24.09.14:bHerefter har jeg aldrig set tilbage, og alle de Labradors jeg siden har ejet er alle af denne type. Siden midten af 1980’erne har jeg ikke deltaget på hundeudstillinger.
Jeg har være officiel prøveleder siden 1982 og har også haft træningshold siden 1982, hvor jeg blev officiel klubtræner for Dansk Retriever Klub, Region Fyn.
Min trænererfaring har også betydet, at jeg har stået for uddannelsen af andre instruktører både under Dansk Retriever Klub og i Retrievernes Jagthundeklub. Jeg har ligeledes undervist og holdt foredrag om emnet både i jagtforeninger og for Told & Skat’s narkohundeafdeling ligesom jeg har afholdt weekend kurser overalt i Danmark. Ligeledes har jeg flere gange været inviteret til Sverige for at undervise og holde foredrag om emnet.

I år 2000 udgav jeg, sammen med Niels Egelund Faddersbøll, bogen F.T. Spaniel & Retrievere Baggrund og træning fra hvalp til færdig jagthund. Bogen er genudgivet i 2007 i en helt ny udgave, hvor tekst og billeder er ændret ligesom den nu er i farve.   (se mere under “Træning”).

Rent hundepolitisk blev jeg valgt til Region Fyns ledelse under Dansk Retriever Klub i 1984. I 1994 blev jeg valgt til raceledelsen for Labradors i Danmark, hvor jeg sad som næstformand indtil jeg og andre aktive jægere og hundesportsfolk stiftede Retrievernes Jagthundeklub (RJK).
Den 17. marts 1996 blev RJK’s stiftende generalforsamling afholdt i min dagligstue, og der blev samtidig etableret egen stambogsføring under Dansk Jagthunde Registrering (se mere på www.rjk.dk og www.djr.dk).
Jeg blev fra starten valgt til bestyrelsen i RJK, og foruden næstformandsposten, var jeg også klubbens sekretær og redaktør for medlemsbladet de første 4 år.

Ole 03.08.14Jeg har dømt Retrievere på uofficielle test og markprøver siden midten af 1980’erne, og blev autoriseret markprøvedommer (A-dommer) for Retrievere i 1994. Jeg har ligeledes dømt både i Norge og Sverige. Endvidere har jeg dømt Dansk Markprøvemesterskab i 1995 (under DRK) og i 1996, 2007 og 2009 under RJK. Jeg har ligeledes dømt Svensk Markprøvemesterskab i januar 2010. Min dommergerning indenfor Retrieverne har også betydet, at jeg har haft fornøjelsen af at dømme sammen med nogle af de største legender indenfor Labradorverdenen hvilket bl.a. er: Alan Thorton og Tess Lawrence (Kennel Willowyck), Arlene og Philip White (Kennel Swinbrook), Bobby Robertson (Kennel Glenbriar), David Garbutt (Kennel Pocklea).
Min store interesse for Labradors har også bragt mig mange gange til England, hvor jeg første gang overværende en 2 dages vinderklasse markprøve i 1986. Jeg har endvidere haft fornøjelsen af at overvære The IGL Retriever Champion i 1987, 1989, 1991 og 1993. Ligeledes har jeg været på kennelbesøg på nogle af de mest berømte engelske kenneler, så som Drakeshead, Blackharn og  den engelske dronnings Kennel Sandringham.
I dag har jeg dog kun 2 gamle Labradors tilbage, og når de ikke er her mere, vil mit liv med Labrador slutte, idet jeg har valgt fremover udelukkende at koncentrere mig om FT Spaniels – både Springere og Cockere

Sidst i 1980’erne oplevede jeg for første gang F.T. Spaniels, og jeg blev fra starten dybt facineret af racens enorme udstråling og jagtiver, og dette betød, at jeg i 1992 fik min første F.T. Springer Spaniel (Foxon Swift Spinner). Siden den tid er min interesse for F.T. Spaniels steget enormt, og i dag koncentrerer jeg mig udelukkende om FT Spaniels, både Springere og Cockere.
Siden etableringen af først Interessegruppen for F.T. Spaniels (i september 1994) –  og siden 1996, Klubben for F.T. Spaniels (se www.ftspaniels.dk) har jeg været dybt involveret i klubben og er bl.a. ivrig markprøvedeltager. Siden 1996 har jeg været panel A dommer for Spaniels og er i dag formand for klubbens dommerudvalg. Siden 1997 har været klubbens redaktør, hvilket jeg stadig er. Jeg har ligeledes faste ugentlige træningshold af Spaniels.

Rent privat var jeg tidligere beskæftiget som driftsleder i den grafisk branche, men valgte i 1996 (efter 20 år i branchen) “at stå af racet”. Siden 1996 har jeg haft min egen virksomhed, hvor jeg bl.a.  løser enkelte grafiske opgaver for en mindre kundekreds ligesom jeg beskæftiger mig professionelt med jagt og hunde. Dette bevirkede, at jeg fra 1997 til 1999 var med til at etablere jagtvæsenet på Lehnskov Gods og fra 1999 til 2008 var jeg fast herregårdsskytte på Erholm Gods, hvor jeg passede jagten for godset selv samt 3 jagtkonsortier.

I 2007 fik jeg desværre konstateret en alvorlig sygdom, og dette bevirkede, at jeg måtte opgive mit skyttejob i 2008. I dag er jeg heldigvis erklæret rask og er nu i et såkaldt fleksjob, hvor jeg er så priviligeret, at jeg kan dyrke min store interesse og erfaring omkring jagt og hunde. Dette sker hovedsagelig gennem skribentarbejde samt foredrag og undervisning. Jeg har således undervist og holdt foredrag for Told & Skat’s narko- og pengehundeafdeling ligesom jeg holder foredrag og undervise private og jagtforeninger omkring avl og jagthundetræningens kunst.